หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว สมุทรปราการ

หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

Image

บ้านบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ (2554)

ไปสูดโอโซนให้เต็มปอดที่บ้านบางน้ำผึ้ง สมุทรปราการ บ้านบางน้ำผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ บ้านบางน้ำผึ้ง หมู่ที่ 3 เป็นชุมชน ดั้งเดิมที่ตั้งมาเป็นเวลานาน ขนาดพื้นที่ไม่กว้างใหญ่มากนัก โดยมีพื้นที่ทั..