หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว สมุทรสงคราม

หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

Image

บ้านต้นลำแพน จังหวัดสมุทรสงคราม (2555)

บ้านต้นลำแพน สมุทรสงคราม ดินแดนเงียบ สงบ และเป็นธรรมชาติ บ้านต้นลำแพน หมู่ที่ 3 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามที่สามารถสร้างความสุขความประทับใจให้กับผู้มาเยี่ยมเยือนได้เป็นอย่างมาก เมื่อได้สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่..