หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว สระบุรี

หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

Image

บ้านโตนด จังหวัดสระบุรี (2552)

วิถีไท-ยวน บ้านโตนด วิถีความสุขแบบล้านนาที่สระบุรี บ้านโตนด ตำบลดาวเรือง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี และเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างไม่เหมือนที่อื่นใด ด้วยวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวบ้านที่มีเชื้อสาย ไท – ยวน ตามประวัติเล่ากัน..