หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว สุราษฎร์ธานี

หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

Image

บ้านปากด่าน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (2553)

สุขพระธรรมที่สวนโมกข์ สุขใจที่บ้านปากด่าน สุราษฏร์ธานี บ้านปากด่าน หมู่ที่ 6 ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับถนนสายเอเชียและสวนโมกขพลาราม เป็นหนึ่งหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาเหตุที่เรียกกันว่าหมู่บ้านปากด่านเพราะสถานที่ตั้งบริเวณนี้เป็นป..