หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว สุรินทร์

หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

Image

บ้านท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์ (2553)

ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงหัตถกรรมผ้าไหม แห่งเดียวของประเทศ บ้านท่าสว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ บ้านท่าสว่างเดิมชื่อบ้านเตรี๊ยะ เป็นภาษาพื้นบ้าน (เขมร) คำว่าเตรี๊ยะ เป็นชื่อพันธุ์ไม้ช..