หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว หนองคาย

หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

Image

บ้านจอมแจ้ง จังหวัดหนองคาย (2552)

เศรษฐกิจพอเพียง สร้างสุขที่บ้านจอมแจ้ง หนองคาย บ้านจอมแจ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลสีกาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคายจอมแจ้ง ถือเป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นในการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้อาชีพการเกษตรทั้งการทำนา ปลูกผัก ทำสวน ควบคู่ไปก..

Image

บ้านหม้อ จังหวัดหนองคาย (2556)

ชิมปลาส้ม ชมความงามของริมโขง ที่บ้านหม้อ หนองคาย บ้านหม้อ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคาย เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่มีประวัติการก่อตั้งมายาวนานกว่า 200 ปี ชาวบ้านมีเชื้อสายมาจากชาวไทพวนจากเมืองเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐป..