หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว อำนาจเจริญ

หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

Image

บ้านนาหมอม้า จังหวัดอำนาจเจริญ (2555)

ตรึงใจกับเสื่อกก ลายมัดหมี่ ที่บ้านนาหมอม้า อำนาจเจริญ บ้านนาหมอม้า หมู่ที่ 7 ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดอำนาจเจริญเป็นหมู่บ้านที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะวิถีการดำเนินชีวิต และหมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นบ้านเกิดของ ครูสลา คุณวุฒ..