หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว เชียงใหม่

หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

Image

บ้านยาง จังหวัดเชียงใหม่ (2552)

เสน่ห์แห่งอาหารยูนนาน ความงามแห่งธรรมชาติที่บ้านยาง เชียงใหม่ หนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสัมผัส บ้านยาง หมู่ที่ 12 ตำบลแม่งอน อำ เภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเขตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านซุกซ่อนตัวอยู่ใต้เงาแห่งขุนเขา อันเต็มไปด้วยเสน่ห์ รอค..

Image

บ้านหนองอาบช้าง จังหวัดเชียงใหม่ (2554)

อลังการณ์กับผ้าทอมือ ที่บ้านหนองอาบช้าง เชียงใหม่ บ้านหนองอาบช้าง หมู่ที่ 9 ตาบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นด้านผ้าทอมือ มี “พิพิธภัณฑ์ผ้าป้าดา” (บ้านไร่ไผ่งาม) อันเป็นบ้านของศิลปินแห่งชาติ ที่เ..

Image

บ้านนอแล จังหวัดเชียงใหม่ (2555)

บ้านนอแล เชียงใหม่ จุดกำเนิดของโครงการหลวงแห่งแรก บ้านนอแล หมู่ที่ 14 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ บ้านนอแล เป็นชุมชนเล็กๆ แห่งขุนเขาดอยอ่างขางกลางทัศนียภาพอันสวยงามติดชายแดนไทย-พม่า วิถีชีวิตชนเผ่าดาราอาง หรือ ปะหล่อง จำนวน 1..

Image

บ้านดอน จังหวัดเชียงใหม่ (2556)

เที่ยวสนุกที่บ้านดอน เชียงใหม่ มีได้ทั้ง 365 วัน บ้านดอน หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดอยผ้าห่มปกดอยสูงอันดับสองของประเทศไทย หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวแห่งนี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา นอกจากนี้ บ้านดอน ยังเป็นห..