หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

บ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม (2550)

ลงเรือ เข้าสวน เก็บดอกบัว
ความสุขที่หาได้ที่บ้านศาลาดิน นครปฐม
บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 3 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม ถือเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ถึงวิถีชุมชนแห่งคลองมหาสวัสดิ์ ที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
บ้านศาลาดินตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณคลองมหาสวัสดิ์ โดยคลองมหาสวัสดิ์แห่งนี้ เป็นคลองที่ขุดขึ้นเพื่อเป็นเส้นทางการเดินเรือขนส่งสินค้าระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำท่าจีนจึงมีผู้คนมาอาศัยอยู่ริมสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ จึงทำให้เกิดเป็นชุมชนหลายชุมชน ซึ่งในแต่ละชุมชนต้องมีการสร้างศาลาไว้เพื่อใช้ขึ้นลงเรือ โดยจะเรียกขานชื่อศาลานั้นๆ ตามลักษณะ
ของแต่ละชุมชน ศาลาของคลองมหาสวัสดิ์นั้นมีทั้งสิ้น 7 ศาลา โดยหนึ่งในนั้น คือ ศาลาดิน
บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 3 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม ถือเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ถึงวิถีชุมชนแห่งคลองมหาสวัสดิ์ ที่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
บ้านศาลาดินตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณคลองมหาสวัสดิ์ โดยคลองมหาสวัสดิ์แห่งนี้ เป็นคลองที่ขุดขึ้นเพื่อเป็นเส้นทางการเดินเรือขนส่งสินค้าระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำท่าจีนจึงมีผู้คนมาอาศัยอยู่ริมสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ จึงทำให้เกิดเป็นชุมชนหลายชุมชน ซึ่งในแต่ละชุมชนต้องมีการสร้างศาลาไว้เพื่อใช้ขึ้นลงเรือ โดยจะเรียกขานชื่อศาลานั้นๆ ตามลักษณะ
ของแต่ละชุมชน ศาลาของคลองมหาสวัสดิ์นั้นมีทั้งสิ้น 7 ศาลา โดยหนึ่งในนั้น คือ ศาลาดิน

ความงามแห่งอัตลักษณ์ชุมชน

บ้านศาลาดิน เป็นจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีสวนผลไม้มากมายหลากหลายชนิด เช่น มะม่วง หมาก ขนุน กระท้อน กล้วย มะละกอ รวมถึงส้มโอ ผลไม้ชื่อดังของจังหวัดนครปฐม ชุมชนชาวน้ำบ้านศาลาดิน เป็นชุมชนอยู่ดีมีสุข ชาวบ้านในชุมชนมีอาชีพที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงกบ การปลูกผักกระเฉดปลอดสารพิษที่นอกจากจะทำรายได้แล้วยังถือได้ว่าเป็นการกันตลิ่งอีกด้วย การทำไร่นาสวนผสมของบ้านศาลาดินที่ทำนาข้าว (นาหว่าน) และสวนผลไม้รวม นอกจากนั้นยังได้พบกับนาบัวบ้านศาลาดิน พร้อมวิธีการเก็บดอกบัว การทำนาบัว หรือ Lotus Farm เป็นแปลงสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล นาบัวถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้เกษตรกรอย่างมาก ชาวบ้านก็จะเก็บบัวกันในช่วงเช้าเพราะแดดไม่ร้อน บัวส่วนใหญ่ที่ปลูกเป็นสายพันธุ์ “ฉัตรบุศย์ หรือ ฉัตรขาว”ที่ใช้ไหว้พระ ไม่มีเมล็ดบัวให้กินเหมือนบัวหลวง อีกทั้ง นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกิจกรรม พายเรือเก็บดอกบัวนาสวนกล้วยไม้ เป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจที่หมู่บ้านแห่งนี้ เพราะเป็น นากล้วยไม้ที่มี
การแต่งพันธุ์กล้วยไม้โดยเกษตรกรในชุมชน พื้นที่กว่า 12 เป็นกล้วยไม้ที่มีการแต่งพันธุ์ใหม่ชื่อ “ทัศนีย์” ที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย โดยมีผิวกลีบดูคล้ายกำมะหยี่ยามสะท้อนแสงดูสวยงามมาก

ผลิตภัณฑ์เด่น

ข้าวตังหอมมะลิ หน้าหมูหยอง และหน้าธัญญพืช

แหล่งท่องเที่ยว

- สวนกล้วยไม้ ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและการขยายพันธุ์ของกล้วยไม้
- นาบัว มีบริการพายเรือเที่ยวในนาบัว ส่วนใหญ่เป็นบัวพันธุ์ “ฉัตรขาว” พับกลีบบูชาพระสวยมาก
- การแปรรูปผลผลิตการเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เช่น การทำข้าวตังจากข้าวซ้อมมือโดยให้นักท่องเที่ยวลงมือทอดเอง ปรุงเอง รับประทานได้ตามใจชอบ
- สวนผลไม้ ปลูกผลไม้แบบสวนผสม แบ่งพื้นที่ ทำนา เลี้ยงปลา ปลูกผลไม้ตามคันดินมีหลายชนิด ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนทุกฤดูกาล

สิ่งอำนวยความสะดวก

- บริการนั่งรถ อีแต๋นชมสวน สัมผัสความตื่นเต้นแบบเร้าใจ
- บริการล่องเรือชมวิถีชีวิตสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์
- บ้านพักโฮมสเตย์

ผู้ประสานงาน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม 0-34340-023
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุทธมณฑล 0-2441-0376
ผู้ใหญ่มนูญ 08-1495-9091

แผนที่


คัดเลือก ปี พ.ศ. 2550 ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย