หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

บ้านบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี (2551)

บ้านบางกะจะ จันทบุรี
ดินแดนประวัติศาสตร์ แหล่งสละขึ้นชื่อ
บ้านบางกะจะ หมู่ที่ 1,8,9 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี ที่มากไปด้วยความน่าตื่นตาตื่นใจ เพราะที่นี่คือ หนึ่งในดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งของชาติไทยโดยในปี พ.ศ. 2309 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ขณะนั้นเป็น พระยาวชิรปราการ)ได้รวบรวมเหล่าทหารไทยจำนวนหนึ่งตีฝ่าทหารพม่าที่ล้อมกรุงศรีอยุธยา ผ่านมาทางระยองเรื่อยมามุ่งสู่จันทบุรี และได้มาหยุดพักพลและประทับพักแรมที่บ้านบางกะจะหัวแหวนปัจจุบันคือ ตำบลบางกะจะและตำบลพลอยแหวน

ผลิตภัณฑ์เด่น

- แหล่งอัญมณี (บุษราคัมและเขียวส่อง)
- เสื่อกกบางกะจะ

แหล่งท่องเที่ยว

- ค่ายเนินวง / พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี และ สำนักงานโบราณคดีใต้น้ำ- โบราณสถานในอุทยานการศึกษา วัดพลับ ประกอบด้วย วิหารไม้ หอไตร พระปรางค์โบสถ์ เจดีย์กลางน้ำ และลำซ่าง (เมรุไม้สำหรับเผาศพ)

ประเพณี วัฒนธรรม

- การทำเหมืองพลอย / การขุดและร่อนพลอย
- การทอเสื่อกก

สิ่งอำนวยความสะดวก

- ที่พัก (รีสอร์ท)

ผู้ประสานงาน

เทศบาลตำบลค่ายเนินวง ตำบลบางกะจะ โทร. 0 - 3939 - 1361
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองจันทบุรี 0 – 3932 - 7581

การเดินทาง

จากกรุงเทพมหานคร มีเส้นทางที่สะดวก ดังนี้
- เส้นทางที่ 1 ใช้ทางหลวงหมายเลข 34 (บางนา-บางปะกง) และทางหลวงหมายเลข3 (สุขุมวิท) เดินทางมาสู่จังหวัดจันทบุรี จากอำเภอเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 3146 บ้านท่าแฉลบ ระยะทางประมาณ 273 กิโลเมตร
- เส้นทางที่ 2 ใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี หรือมอเตอร์เวย์)จนถึงจังหวัดจันทบุรี จากอำเภอเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 3146 บ้านท่าแฉลบ ระยะทางประมาณ 255 กิโลเมตร

แผนที่


คัดเลือก ปี พ.ศ. 2551 ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย