หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

บ้านโพน จังหวัดกาฬสินธุ์ (2551)

บ้านโพน วัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา
มนต์ขลังที่บ้านโพน กาฬสินธุ์
บ้านโพน หมู่ที่ 1 - 5 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ หมู่บ้านที่ยังคงเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ นั่นคือ วัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวาบ้านโพน เป็นกลุ่มชนที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษของชาวผู้ไทย ซึ่งเคยมีถิ่นฐานอยู่
ที่บริเวณสิบสองปันนาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาวผู้ไทย ได้แสดงออกให้เห็นผ่านวิถีการดำรงชีวิตของชาวบ้านโพน หมู่ที่ 1 - 5 อันสะท้อนถึงการพึ่งพาอาศัยอยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้อง รวมทั้งความรักสามัคคีของชาวบ้านที่ร่วมกันสร้างชุมชนที่สงบงามและมีวัฒนธรรมการกินอยู่อย่างพอเพียงนับเป็นเสน่ห์ที่รอให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้มาสัมผัสกับวิถีแห่งวัฒนธรรมผู้ไทยเสมือนเป็น“เมืองในฝันที่หยุดเวลารักษาอดีต” ไว้ให้ได้สัมผัสในวันนี้

ความงามแห่งอัตลักษณ์ชุมชน

ชาวผู้ไทยที่บ้านโพนมีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่น มีอัธยาศัยไมตรีอันดี อ่อนน้อมถ่อมตนมีความเอื้ออารีต่อบุคคลอื่นๆ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ต่อกัน มีความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว หากจะทำการใดก็ทำโดยความพร้อมเพรียงกัน
ทั้งยังมีความมุ่งมั่นในการรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของตนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนยังคงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นผู้ไทยติดตัวไปตลอดโดยเฉพาะภาษาพูดการแต่งกายและการทอผ้าไหมแพรวามีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น
หากไปเที่ยวบ้านโพนต้องพักอยู่กับครอบครัวชาวผู้ไทย (โฮมสเตย์) จะได้รับบรรยากาศอบอุ่นแบบพี่น้อง เนื่องจากชาวบ้านโพนเป็นคนสุภาพอ่อนโยนช่างเอาใจฝังลึกอยู่ในสายเลือด และยังนิยมขับกล่อมเครื่องดนตรี โปงลาง เพื่อให้ความเพลิดเพลินด้วย

ผลิตภัณฑ์เด่น

- ผ้าไหมแพรวา จุดเด่นมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวไม่ซ้ำกับสิ่งทอใดๆ ด้วยลวดลาย สีสันที่วิจิตร งดงาม สะดุดตา อีกทั้งมีกรรมวิธีการทอที่เน้นประดิษฐ์ลวดลายด้วยมือ เลือกใช้เส้นไหมน้อยหรือไหมยอดที่มีความเลื่อมมัน เงางาม และได้รับการยอมรับว่า “เป็นราชินีแห่งไหม”
- พุทรา จุดเด่น รสหวานกรอบอร่อย
- เครื่องจักสานจุดเด่นที่มีความละเอียด ลวดลาย ประณีต สวยงาม มีความคงทนถาวร

แหล่งท่องเที่ยว

- พระบรมธาตเจดียฐ์ ติสลี มหาเถรานสุ รณ์“พระอริยเวที” หรือ “หลวงปู่เขียน ฐิตสีโล” เป็นพระเถราจารย์ผู้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด
- ที่ทำการโครงการส่งเสริมการทอผ้าไหมแพรวาบ้าน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ระดับอำเภอและเป็นแหล่งเรียนรู้/ศึกษาดูงาน
- สวนพุทรา
- สถานที่พักผ่อนหนองสิม
- วัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา

ประเพณี วัฒนธรรม

- งานประเพณีบุญบั้งไฟ
- งานสืบสานวัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา พุทราหวานของดีอำเภอคำม่วง

สิ่งอำนวยความสะดวก

- ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับอำเภอ
- ครัวเรือนโฮมสเตย์ จำนวน 22 หลัง
- ร้านอาหารภายในตำบล จำนวน 8 ร้าน เช่น อาหารพื้นบ้านจะเป็นอาหารธรรมชาติ
ตามฤดูที่ไม่มีสารพิษ เช่น แกงไก่บ้านใส่หน่อหวายอ่อน ๆ ต้มไก่บ้านแกงยอดอ้อยแกงหน่อไม้ซุปหางวัว ลาบเป็ด เมี่ยงปลา ลาบ ก้อย ส้มตำ ปลาเผา
- ป้อมยามตำรวจ
- โทรศัพท์ บริการอินเตอร์เน็ตตำบล

ผู้ประสานงาน

- นายประวิทย์ วงค์เจริญ ประธานโฮมสเตย์ โทร.08 -7107 -8109
- นางสมศรี สระทอง ประธานโครงการส่งเสริมการทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ/กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหม
แพรวาบ้าน โทร.08-6237 -3699, 043-856-205

การเดินทาง

บ้านโพนอยู่ห่างจากอำเภอประมาณ 6 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณ78 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 598 กิโลเมตร

แผนที่


คัดเลือก ปี พ.ศ. 2551 ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย