หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

บ้านยาง จังหวัดเชียงใหม่ (2552)

เสน่ห์แห่งอาหารยูนนาน
ความงามแห่งธรรมชาติที่บ้านยาง เชียงใหม่
หนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสัมผัส
บ้านยาง หมู่ที่ 12 ตำบลแม่งอน อำ เภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเขตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านซุกซ่อนตัวอยู่ใต้เงาแห่งขุนเขา อันเต็มไปด้วยเสน่ห์ รอคอยให้นักเดินทางเข้าไปสัมผัส
ความโดดเด่นของหมู่บ้านแห่งนี้ คือความงดงามตระการตาของธรรมชาติ และความงดงามของวิถีชีวิตในชุมชน ที่ผสมผสานวัฒนธรรมหลากหลาย ทั้งพุทธ มุสลิม และคริสต์ โดยทั้งหมดมีการอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข นอกจากนี้ ยังมีความงดงามในความเรียบง่ายของวิถีชีวิตที่ดำเนินตามแนวพระราชดำริ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และเปี่ยมล้นไปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งเป็นบรรยากาศที่ผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ในทุกย่างก้าวของหมู่บ้านเล็กๆ แห่งนี้ หนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

ความงามแห่งอัตลักษณ์ชุมชน

จุดกำเนิดแห่งตำนานในความงดงามของบ้านยาง เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2496 ทหารจีนกองพล 93-95 และประชาชนจีนยูนนานได้อพยพเข้ามายังประเทศไทย โดยอาศัยช่องทางดอยอ่างขางจากนั้นได้ย้ายถิ่นฐานลงมาที่บ้านยาง สร้างชีวิตใหม่ท่ามกลางความงดงามของธรรมชาตินับจากนั้นตำนานแห่งวิถีชีวิตชาวไทยเชื้อสายจีนยูนนาน อันมีอาหารจีนยูนนาน เมนูอร่อยหลากหลายที่แตกต่าง ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของบ้านยางแห่งนี้ จึงได้เริ่มต้นขึ้นในวันนี้บ้านยาง นับเป็นสวรรค์ของการท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่รอคอยให้ผู้สนใจได้มาสัมผัสได้ตลอดทั้งปี

ผลิตภัณฑ์เด่น

- เส้นบะหมี่จีนยูนนาน
- สมุนไพรเจียวกู่หลาน
- ขนมเปี๊ยะ
- ข้าวซอยตัด ผักดอง

แหล่งท่องเที่ยว

- พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง
- โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง)

ประเพณี วัฒนธรรม

- ประเพณีตรุษจีน

สิ่งอำนวยความสะดวก

- ที่พักโฮมสเตย์
- บริการนำเที่ยวในชุมชน

ผู้ประสานงาน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง โทร 0-5345-1570

การเดินทาง

จาก กรุงเทพฯโดยเครื่องบิน รถไฟ รถโดยสาร หรือรถส่วนตัว ถึงตัวเมืองเชียงใหม่ และมีรถเช่า หรือรถโดยสารประจำทางสะดวก รวมระยะทาง 816 กิโลเมตร

แผนที่


คัดเลือก ปี พ.ศ. 2552 ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย