หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

บ้านเขากอบ จังหวัดตรัง (2552)

หอมกลิ่นไม้เทพธาโร
ล่องธาราใต้พิภพ ที่บ้านเขากอบ เมืองตรัง
บ้านเขากอบ หมู่ที่ 1 ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัด
บ้านเขากอบ ตั้งชื่อตามสภาพพื้นที่ ซึ่งเป็นเทือกเขาที่อยู่ใกล้หนองน้ำ เรียกว่า หนองคล้าเขากอบเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์นานาชนิด โดยเฉพาะ นกหงส์ ที่อาศัยอยู่บริเวณเทือกเขาส่งเสียงร้อง กอบ กอบ ดังไปทั่ว ชาวบ้านจึงเรียกภูเขาเทือกนั้นว่า เขากอบ ตามเสียงร้องของนกหงส์ มาตราบจนปัจจุบัน

ความงามแห่งอัตลักษณ์ชุมชน

ประชาชนส่วนใหญ่ของบ้านเขากอบประกอบอาชีพทำสวนยางพารา โดยในแต่ละวันตั้งแต่รุ่งเช้า จนถึงเที่ยงจะดำเนินกระบวนการเพื่อให้ได้ผลผลิตยางพาราซึ่งเป็นรายได้หลักของครอบครัว นอกจากนั้นชาวบ้านให้ความสำคัญต่อการจัดงานฌาปนกิจศพ แต่ละงานจะมีการเลี้ยง และสวดพระอภิธรรมศพหลายวัน หากเป็นศพผู้สูงอายุบางครั้งไว้นานแรมเดือน เพราะชาวบ้านถือว่าเป็นการให้เกียรติแก่ผู้ตายและญาติ

ผลิตภัณฑ์เด่น

- ไม้เทพธาโร หรือที่ชาวบ้านเรียกไม้จวง ได้ถูกนำมาแกะสลักด้วยฝีมือและ ภูมิปัญญาที่โดดเด่น จนได้ผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าและความงดงามการแกะสลักลงบนไม้เทพทาโรสามารถแกะสลักเป็นรูปต่างๆ เช่นพะยูน,แจกัน,ถ้วยชา ฯลฯ ความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์คือ เนื้อไม้เทพทาโรมีกลิ่นหอมและเป็นสมุนไพรมีเฉพาะภายในจังหวัดตรัง

แหล่งท่องเที่ยว

- ถ้ำเลเขากอบ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของหมู่บ้านแห่งนี้ และที่สำคัญถือเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่มีล่องธาราใต้พิภพ ให้สามารถพบความมหัศจรรย์ของโลกใต้หล้าถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ สำหรับผู้ที่ชอบการผจญภัย เพราะถ้ำแห่งนี้มีทางน้ำ ใต้ดินไหลผ่าน ต้องใช้เรือล่องตามลำน้ำเข้าไปข้างใน เอนตัวราบชมความงามของหลอดหินงอกหินย้อยอันงดงาม รวมถึงหินคด ประติมากรรมธรรมชาติ เรียกว่า เป็นสิ่งที่หาชมได้ยากยิ่งในที่อื่นๆ ในระยะทางประมาณ 4 กม. พร้อมกันนี้ยังมีโถงถ้ำหลายแห่ง เช่น ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำรากไทร และถ้ำท้องพระโรง โดยใช้เวลาเที่ยวชมถ้ำ 30 – 60 นาที ถ้ำเลเขากอบสามารถเที่ยวได้ตลอดปี ยกเว้นในฤดูฝนบางช่วงที่มีปริมาณน้ำมาก เรืออาจเข้าไปไม่ได้ อบต. เขากอบจัดเรือพายบริการนำเที่ยว ราคาลำละ 300 บาท
- วัดเขากอบ เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่น่าไปเยี่ยมชม นอกจากเป็นโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากร ยังมีรูปเหมือนหลวงพ่อวิน ติสสโร อดีตเจ้าอาวาสวัดเขากอบ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไปให้สัการะเพื่อขอพร

ประเพณี วัฒนธรรม

- งานทำบุญสารทเดือนสิบ
- วันสงกรานต์ ซึ่งคนภาคใต้เรียกว่า วัน วาง จะมีการเล่นสาดน้ำ แสดงความกตัญญูรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ
- งานประเพณีอื่นๆ เช่น ชักพระ วันสำคัญทางศาสนา

สิ่งอำนวยความสะดวก

- เส้นทางคมนาคมสะดวก สามารถเดินทางไป-กลับภายในจังหวัดได้ภายในวันเดียว
- มีเรือนำเข้าถ้ำ
- มีไฟฟ้าภายในถ้ำ
- มีที่พัก(โรงแรมภายในตำบล และจังหวัด)
- มี Home stay
- มีสินค้า OTOP (สินค้าแกะสลักไม้เทพธาโร)
- บริเวณถ้ำเล มีร้านอาหารและของที่ระลึกจำหน่าย
- รับทำอาหารกล่อง กรณีนักท่องเที่ยวมาเป็นคณะ

ผู้ประสานงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ โทร. 075 - 500117
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยยอด โทร 0 75 - 271464 และ 075 - 500088
www.Khaob. go. Th
www. Facebook. Com / thumlakhaokob

การเดินทาง

สามารถเดินทางโดย รถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน ระยะทาง จากกรุงเทพ 925 .กม.

แผนที่


คัดเลือก ปี พ.ศ. 2552 ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย