หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

บ้านหนองโสน จังหวัดนครราชสีมา (2552)

ผลิตภัณฑ์หล่อหินทราย
งานฝีมือของบ้านหนองโสน นครราชสีมา
บ้านหนองโสน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในการผลิตผลิตภัณฑ์หล่อหินทรายได้เริ่มต้นขึ้นในปี 2539 เมื่อนายสายัณห์ แพทย์จะโป๊ะ (ช่างอ๋อย) ได้คิดนำดินเหนียวมาปั้นเป็นรูปต่างๆ นำมาเผาเป็นเครื่องปั้นดินเผา แต่ขายไม่ค่อยได้ ต่อมานายชูชัย วรกุล
อดีตพัฒนาการอำเภอโชคชัย ได้มาประชุมชาวบ้านหนองโสน ได้มาพบกับนายสายัณห์ จึงได้แนะนำให้ทำกระเช้าเถาวัลย์บันไดลิงที่มีมากในป่าหนองโสน นำไปขายริมถนนแต่ไม่ได้รับความสนใจจากลูกค้าหลังจากนั้นได้พาไปดูงานที่ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เห็นรูปหล่อปราสาทหินพนมรุ้ง ทำจากปูนปาสเตอร์ จึงได้ซื้อมาและทดลองทำงานชิ้นแรก โดยนำ
ปูนซีเมนต์ขาว หินทรายและน้ำมาผสมกัน แล้วเทลงในแบบหล่อ ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วนำไปล้างทำความสะอาด โดยเรียกชิ้นงานว่า “ผลิตภัณฑ์หล่อหินทราย” โดยช่วงแรก ทำเป็นสัตว์ประเภทต่างๆ เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย ต่อมาพัฒนาเป็น เก๋ง (โคมไฟ) สะพาน ปลาตัวเล็กจึงได้รับความนิยมมากขึ้น
ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 นายสุทิน ปรอยกระโทก ซึ่งเป็นราษฎรในหมู่บ้านหนองโสนได้คิดออกแบบผลิตภัณฑ์หล่อหินทราย ช้างแบกถุงเงิน เป็นเจ้าแรก ซึ่งจำหน่ายได้ดี แต่มีขนาดเล็ก จึงได้คิดออกแบบผลิตภัณฑ์หล่อหินทรายที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เป็นแผ่นติดผนังหล่อหินทรายรูปนางวรรณคดี รูปวิถีไทย มีขนาด กว้าง 80 ซม. ยาว 100 ซม.
ต่อมาในปี พ.ศ.2551 ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อหินทราย เป็นจิ๊กซอว์ขนาดใหญ่ขึ้น กว้าง 1.20 ม. ยาว 2.00 ม. ซึ่งเป็นความต้องการของลูกค้า จำหน่ายได้ราคาดี ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์หล่อหินทรายแผ่นติดผนัง ได้พัฒนาเป็นรูปนางวรรณคดี รูปวิถีไทย รูปกินรี และรูปช้างป่า เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์เด่น

ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์หล่อหินทราย ได้กลายเป็นเอกลักษณ์และสินค้าขึ้นชื่อของบ้านหนองโสนถือเป็นสินค้า OTOP ที่สามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีมีร้านค้า/ผู้ประกอบการที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อหินทราย จำนวน 232 ร้าน ผลิตภัณฑ์
บล็อกดินซีเมนต์ จำนวน 10 ร้าน ผลิตภัณฑ์หล่อหินทราย มีรูปแบบที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า จำพวก
รูปสัตว์ต่าง ๆเช่น ช้าง ม้า รูปนางวรรณคดี รูปกินรี รูปวิถีไทย และของตกแต่งบ้านต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์หล่อหินทราย ของบ้านหนองโสนมีความคงทนสวยงาม มีการโชว์เนื้องาน ที่เป็นดินทราย เหมาะสมสำหรับเป็นของตกแต่งภายในบ้าน บริเวณบ้าน สวนหย่อม ราคาย่อมเยาว์

แผนที่


คัดเลือก ปี พ.ศ. 2552 ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย