หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

บ้านคลองนครเนื่องเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา(2553)

ตลาดโบราณ วิถีชีวิตริมน้ำบางปะกง ฉะเชิงเทรา
บ้านคลองนครเนื่องเขต หมู่ที่ 9 ตำบลนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นที่ตั้งหลักของตลาดโบราณนครเนื่องเขต เดิมเรียกบริเวณนี้ว่า “สี่แยกท่าไข่” เพราะเป็นบริเวณที่มีลำคลองตัดกันเป็นสี่แยก คือ คลองขวาง และคลองนครเนื่องเขต อันเป็นลำคลองสายหลัก และเป็นเส้นทางคมนาคมของประชาชนในพื้นที่เพื่อการค้าขาย การขนส่งต่างๆ มาแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน
แต่ที่สำคัญ คลองนครเนื่องเขต ยังเป็นลำคลองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จกลับพระนครเมื่อครั้งเสด็จกลับพระนครเมื่อครั้งเสด็จเปิดเส้นทางรถไฟสายเหนือและสายตะวันออก โดยประทับเรือยอดไชยาจากฉะเชิงเทราผ่านคลองนครเนื่องเขต
ในขณะที่อีก 87 ปี ต่อมา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จจากคลองแสนแสบผ่านคลองนครเนื่องเขต เข้าสู่คลองท่าไข่ จากวันนั้นชาวตลาดนครเนื่องเขตก็พร้อมใจกันให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็น “วันอนุรักษ์รักษาคูคลอง”

ความงามแห่งอัตลักษณ์ชุมชน

ตลาดโบราณนครเนื่องเขต และวิถีชีวิตของชุมชนที่ยังคงความดั้งเดิมในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยมีวิถีชีวิตชุมชนสองฝั่งคลองของบ้านคลองนครเนื่องเขต ถือเป็นมนต์เสน่ห์ที่ทำ ให้ผ้มูาเยี่ยมเยือนได้ติดตาตรึงใจทุกเมื่อที่ได้มาเยี่ยมเยือน ด้วยเป็นตลาดโบราณที่มีอายุการตั้งมามากกว่า 130 ปี ถือเป็นตัวแทนของ “สัญญารักจากรุ่นปู่สู่รุ่นหลาน” ภายในตลาดสามารถเดินชมร้านค้าที่มีทั้งร้านค้ารุ่นเก่า และร้านค้ารุ่นใหม่ได้ทั้งสองฝั่งคลอง เพียงแค่เดินผ่านสะพานไม้ข้ามไปอีกฝั่ง
ตลาดโบราณแห่งนี้ นี้ได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพที่คล้ายของเดิมมากที่สุด เช่น อาคารบ้านเรือน วิถีการดำเนินชีวิตริมสองฝั่งคลองที่ผู้คนยังใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมๆให้ได้เห็นแม้บางส่วนจะทรุดโทรมไปตามกาลเวลา

ผลิตภัณฑ์เด่น

ร้านค้าภายในตลาดโบราณนครเนื่องเขต มีการจำหน่ายสินค้าอย่างหลากหลายทั้งของกินของที่ระลึกท้องถิ่น ขนมพื้นบ้าน ที่ได้รับการคัดสรรให้เป็นสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ดีเยี่ยมและน่าสนใจหลากหลาย เช่น เครื่องประดับจากไม้และเขาสัตว์ ขนมสาลี่ทิพย์ ร้านเอก & ออย เบอร์เกอรี่ เป็นต้น

แหล่งท่องเที่ยว

- ตลาดโบราณนครเนื่องเขต
- วิถีชีวิตของชุมชน

ประเพณี วัฒนธรรม

- วิถีชีวิตของชุมชนที่น่าสนใจ
- งานประเพณีวันลอยกระทง
- วันแห่เทียนพรรษา
- วันสงกรานต์(รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ)

สิ่งอำนวยความสะดวก

- ที่จอดรถ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกทาง
- เรืออำนวยความสะดวกในการชมตลาด และรถวีลแชร์

ผู้ประสานงาน

เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต โทรศัพท์ 038 814-444, 081-1539919,
Facebook @ ตลาดนครเนื่องเขต

การเดินทาง

- รถยนต์ส่วนตัว ใช้เส้นทางสายมีนบุรี-สุวินทวงศ์-ฉะเชิงเทรา สังเกตซ้ายมือมีป้ายบอกตลาดโบราณ ไปตลอดทาง
- รถประจำทาง ใช้บริการรถประจำทาง สาย กรุงเทพ-มีนบุรี สาย 54 กับ 907

แผนที่


คัดเลือก ปี พ.ศ. 2553 ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย