หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

บ้านหนองแม่นา จังหวัดเพชรบูรณ์ (2553)

สัมผัสมหัศจรรย์แห่งการผญจภัย
ที่บ้านหนองแม่นา เพชรบูรณ์
บ้านหนองแม่นา หมู่ 6 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัด บ้านหนองแม่นา เดิมเป็นพื้นที่อาศัยของชาวเขาเผ่าม้งและเผ่าต่างๆ ทำกินมาก่อน ต่อมารัฐบาลจัดพื้นที่ บ้านหนองแม่นา ให้กับทหารปลดประจำการและราษฎรอาสาได้ทำกินและได้รับการยกย่องให้เป็นหมู่บ้านทหารพราน โดยมีอนุสาวรีย์พันตรีทองแดง บุญญานุสิทธิ์ซึ่งเป็นนักรบกล้าที่เสียชีวิตระหว่างการสู้รบ บ้านหนองแม่นา อยู่ติดกับเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ที่มีทุ่งหญ้าสะวันนาที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทย และมีระยะทางห่างจากอำเภอเขาค้อ ประมาณ 20 กิโลเมตร ด้วยสภาพ
ชุมชนที่อยู่ติดกับลำน้ำเข็กที่อุดมไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิด เช่น แมงกะพรุนน้ำจืด ผีเสื้อ หลากหลาย น้ำใสสะอาด อากาศหนาวเย็นทั้งปี จึงเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ความงามแห่งอัตลักษณ์ชุมชน

ประชาชนในหมู่บ้านหนองแม่นา ล้วนแต่ใส่ใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ โดยได้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มชุมชนคนรักษ์ป่าตำบลหนองแม่นาที่พร้อมให้ข้อมูลและข้อแนะนำแก่นักท่องเที่ยวถึงเรื่องราว วัฒนธรรมความเป็นอยู่และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมถึงการทำกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ไม่ว่า ท่องป่า นั่งเรือ ดูนก ชมไม้ดอกไม้ป่านานาพันธุ์

ผลิตภัณฑ์เด่น

- ไม้กวาด
- ชาใบหม่อน
- รังไหม
- ผ้าพันคอกลุ่มแม่บ้านทหารผ่านศึก

แหล่งท่องเที่ยว

ทรัพยากรการท่องเที่ยวภายในชุมชนของบ้านหนองแม่นา มีมากมายทั้ง ภูเขา น้ำตก แก่ง ทุ่งหญ้าอีกทั้งยังมีงานประเพณีต่างๆ ส่งผลทำให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในชุมชนมีอย่างหลากหลาย ทั้ง เดินป่าศึกษาธรรมชาติสนุกสนานกับการเล่นน้ำตก ชมกุหลาบหินเบ่งบาน ล่องเรือชมธรรมชาติชมแมงกะพรุนน้ำจืด ชมปลาที่วังมัจฉา ผีเสื้อหลากหลายพันธุ์ นั่งรถ ทำการเกษตรชมพื้นที่ทำการเกษตรปลอดสารรูปแบบผสมผสาน ชมการสาธิตการเลี้ยงไหมเลือกผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก และบริการนวดแผนไทย นวดเพื่อสุขภาพ พร้อมกันนี้หากนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักแบบสบายๆแบบโฮมสเตย์ เพื่อศึกษาวัฒนธรรมความเป็นอยู่และท่องเที่ยวป่า นั่งเรือ ดูนก ชมพันธุ์ไม้ รวมถึงรับประทานอาหาร ผักธรรมชาติ ที่ปลอดสารพิษ และเมนูอาหารตามที่ท่านต้องการที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น ปลาจากลำน้ำเข็กสดๆ หรือไก่บ้านย่าง กลุ่มชุมชนคนรักษ์ป่าตำบลหนองแม่นาได้จัดให้มีไว้พร้อม
บริการด้วย ค่าบริการราคาคืนละ 300 บาท พร้อมอาหารเช้า
นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณใกล้เคียง มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง และอยู่นอกเขตอุทยานฯ บริเวณ แก่งบางระจัน โดยมีจุดเที่ยวที่น่าสนใจ เช่นทุ่งแสลงหลวง ทุ่งนางพญา แก่งวังน้ำเย็น ทุ่งนา ผกค. ทุ่งโนนสน หนองขะเม็ก และน้ำตกโคกหัวแหวน - คลองด่านช้าง - โคกเครือเขียง – ปางพวงมาลัย

ประเพณี วัฒนธรรม

- งานประเพณีทำบุญกลางบ้าน
- เลี้ยงแม่ย่า
- งานแข่งขันกีฬาประจำหมู่บ้านทุกปี
- สงกรานต์/เข้าพรรษา/เทศน์มหาชาติ/ออกพรรษา
- ทำบุญอนุสรณ์สถานพันตรีทองแดง บุญญานุสนธิ์

สิ่งอำนวยความสะดวก

- ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์
- นวดแผนไทย
- อาหารพื้นบ้าน
- ป้ายบอกทาง
- ถนนลาดยาง
- ลานจอดรถ
- ระบบการติดต่อสื่อสารที่พร้อม
- ระบบการรักษาความปลอดภัย
- ร้านขายของที่ระลึก และพืชผลทางการเกษตร
- ที่พักโฮมสเตย์

ผู้ประสานงาน

คุณสมพงษ์ ตุ้มคำ โทร. 08 - 1046 - 2166 , 08 - 7432 – 1714

การเดินทาง

จากจังหวัดเพชรบูรณ์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 21 (หล่มสัก-สระบุรี) ไปทาง อำเภอหล่มสัก เมื่อถึงสี่แยกบ้านนางั่ว (ประมาณ กิโลเมตรที่ 238 ) จะพบทางแยกอยู่ด้านซ้ายมือเป็นทางขึ้นสู่อำเภอเขาค้อ เป็นทางหลวงหมายเลข 2258 ผ่านทางแยกบ้านสะเดาะพงษ์ไปหนองแม่นาระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร จะพบที่ทำการกลุ่มชุมชนคนรักษ์ป่าหนองแม่นา อยู่ ใกล้กับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง หน่วยหนองแม่นามีรถรับจ้างเหมาจากอำเภอเขาค้อ ไป ราคา 600 บาท

แผนที่


คัดเลือก ปี พ.ศ. 2553 ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย