หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

บ้านปากด่าน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (2553)

สุขพระธรรมที่สวนโมกข์
สุขใจที่บ้านปากด่าน สุราษฏร์ธานี
บ้านปากด่าน หมู่ที่ 6 ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับถนนสายเอเชียและสวนโมกขพลาราม เป็นหนึ่งหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาเหตุที่เรียกกันว่าหมู่บ้านปากด่านเพราะสถานที่ตั้งบริเวณนี้เป็นปากทางเข้าสู่เมืองไชยาเป็นที่ตั้งด่านตรวจคน รวมทั้งในครั้งที่เกิดสงครามพม่าในสถานที่ตรงนี้เป็นบริเวณ
ที่เป็นหน้าด่านของเมืองไชยา จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านปากด่าน”
บ้านปากด่านได้เริ่มก่อตั้งเมื่อไรไม่มีใครทราบแน่ชัด แต่คนรุ่นเก่าเล่าต่อๆ กันมาว่า บ้านปากด่านเป็นทางสำหรับลากไม้ทางไปตำบลเสวียดไปห้อยปริงจะมารวมต่อเชื่อมกันได้ที่ตั้งปากด่าน รถยังวิ่งไม่ได้เพราะเป็นทางแคบๆ สำหรับใช้เป็นเส้นทางลากเกวียนเพื่อการบรรทุกของบริเวณสองข้างทางในหมู่บ้านเป็นป่ามีสัตว์ป่าเกือบทุกชนิด
ตอนที่ท่านอาจารย์พุทธทาสได้ก่อตั้งสวนโมกข์ใหม่ๆ มีคลองสายหนึ่งไหลผ่านมาทาง
เข้าหมู่บ้าน ตรงทางด่านตัดผ่านคลองมีสะพานข้ามตรงจุดนี้เองที่ เรียกว่า ปากด่าน ท่านอาจารย์พุทธทาสได้เรียกว่า เมืองหน้าด่านเพราะคนที่จะมาที่นี่จะต้องผ่านหมู่บ้านนี้มา จึงเรียกติดปากมาจนถึงทุกวันนี้ว่า “บ้านปากด่าน”

ความงามแห่งอัตลักษณ์ชุมชน

บ้านปากด่าน มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์/โบราณสถาน คือสวนโมกขพลาราม และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง เช่น บ่อน้ำพุร้อนใน จุดชมวิว (เขานางเอ-สวนรุกขชาติ) ในขณะที่กลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการ OTOP ส่วนใหญ่เน้นการทำไข่เค็มเป็นหลัก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของอำเภอไชยา นอกจากนี้ยังเป็นหมู่บ้านที่มีถนนเส้นทางหลวงหมายเลข 41 ตัดผ่าน ทำให้การคมนาคมสะดวกง่ายต่อการเดินทาง

ผลิตภัณฑ์เด่น

- ไข่เค็มไชยา

แหล่งท่องเที่ยว

- วัดสวนโมกขพลาราม
- สวนโมกข์นานาชาติ
- บ่อน้ำพุร้อน
- จุดชมวิว (เขานางเอ-สวนรุกขชาติ)
- ธารน้ำไหล
- ป่าเขาพุทธทอง

ประเพณี วัฒนธรรม

- ทำบุญเดือนสิบ (รับตา ยาย)
- วันล้อ อายุท่านพุทธทาส 27 มิถุนายน ของทุกปี
- วันสงกรานต์ (รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ)

สิ่งอำนวยความสะดวก

- การเดินทางตลอดเส้นทาง มีคมนาคมสะดวก
- มีจุดบริการนักท่องเที่ยวบริเวณสวนโมกขพลาราม
- มีรถโดยสารผ่านเพราะเป็นถนนสายหลัก

ผู้ประสานงาน

- นายนิยม คชเวช ผู้ใหญ่บ้าน โทร. 08 - 9867 - 8633
- นายพิชัย เพชรรัตน์ สมาชิกอบต.เลม็ด โทร.077-431721

การเดินทาง

- รถไฟ เดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ถึงสถานีไชยา โดยสารต่อรถสองแถวสายไชยา-พุนพิน (สายบน) หรือ รถมอเตอร์ไซต์รับจ้างจอดหน้าสวนโมกขพลาราม
- รถโดยสารปรับอากาศ เดินทางจากสายใต้(ใหม่) จอดหน้าสวนโมกขพลาราม
- เครื่องบิน เดินทางจาก กรุงเทพฯถึงสุราษฎร์ธานี โดยสารต่อรถสองแถวสายพุนพิน-ไชยา (สายบน)
- รถยนต์ส่วนบุคคล เดินทางจาก กรุงเทพฯถึง บ้านปากด่าน หมู่ที่ 6 อำเภอไชยา ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 41

แผนที่


คัดเลือก ปี พ.ศ. 2553 ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย