หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

Image

บ้านค่ายรวมมิตร จังหวัดสตูล (2553)

บ้านค่ายรวมมิตร หมู่บ้านหัตถกรรมฝาสานขึ้นชื่อสตูล บ้านค่ายรวมมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล บ้านค่ายรวมมิตร ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมฝาสานไม้ไผ่ ที่มีลวดลายสวยงามมากมาย มีความคงทน ที่สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน..

Image

บ้านปากด่าน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (2553)

สุขพระธรรมที่สวนโมกข์ สุขใจที่บ้านปากด่าน สุราษฏร์ธานี บ้านปากด่าน หมู่ที่ 6 ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับถนนสายเอเชียและสวนโมกขพลาราม เป็นหนึ่งหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาเหตุที่เรียกกันว่าหมู่บ้านปากด่านเพราะสถานที่ตั้งบริเวณนี้เป็นป..

Image

บ้านสันติคีรี จังหวัดเชียงราย (2554)

ที่นี่... บ้านสันติคีรี เชียงราย ดินแดนแห่งความสงบสุข และสวยงาม บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย หมู่บ้านที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 1,200 เมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญ และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย ในฐาน..

Image

บ้านหนองอาบช้าง จังหวัดเชียงใหม่ (2554)

อลังการณ์กับผ้าทอมือ ที่บ้านหนองอาบช้าง เชียงใหม่ บ้านหนองอาบช้าง หมู่ที่ 9 ตาบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นด้านผ้าทอมือ มี “พิพิธภัณฑ์ผ้าป้าดา” (บ้านไร่ไผ่งาม) อันเป็นบ้านของศิลปินแห่งชาติ ที่เ..

Image

บ้านฮวก จังหวัดพะเยา (2554)

ผลิตภัณฑ์จากผ้า วิถีคนชายแดน เสน่ห์ที่บ้านฮวก เมืองพะเยา บ้านฮวก หมู่ 3,12 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา ที่นี่คือหมู่บ้านชายแดนไทย - ลาว โดยตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดพะเยา ประมาณ 100 กิโลเมตร ตามถนนสาย พะเยา - จุน - เชียงคำ – ภูซาง บ้าน..

Image

บ้านบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ (2554)

ไปสูดโอโซนให้เต็มปอดที่บ้านบางน้ำผึ้ง สมุทรปราการ บ้านบางน้ำผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการ บ้านบางน้ำผึ้ง หมู่ที่ 3 เป็นชุมชน ดั้งเดิมที่ตั้งมาเป็นเวลานาน ขนาดพื้นที่ไม่กว้างใหญ่มากนัก โดยมีพื้นที่ทั..

Image

บ้านหัวเขาจีน จังหวัดราชบุรี (2554)

วิถีแห่งชาวไทยทรงดำ ความประทับใจไม่รู้ลืมที่บ้านหัวเขาจีน ราชบุรี บ้านหัวเขาจีน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี โดยบ้านหัวเขาจีน เป็นนามเรียกขาน ถิ่นที่อยู่อาศัยของกลุ่ม ชนชาติพันธุ์หนึ่งเรียกว่า “ไทยทรงดำ” ตามประวัติกล..

Image

บ้านทับทิมสยาม 06 จังหวัดศรีสะเกษ (2554)

สัมผัสผ้าทอ ชมความงามของบ้านทับทิมสยาม 06 (นาจะเรีย) บ้านนาจะเรีย หมู่ที่ 6 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ บ้านนาจะเรียนับเป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้ง ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชิวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเ..

Image

บ้านหนองหล่ม จังหวัดมุกดาหาร (2554)

รอยยิ้ม สายน้ำ วัฒนธรรมสองฝั่งโขง มีที่นี่ บ้านหนองหล่ม มุกดาหาร บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร โดยเฉพาะการท่องเที่ยววิถีผู้ไทย และสายน้ำ วัฒนธรรมสองฝั่งโขง บรรพบุรุษบ้านหนองหล่มดั้งเดิมตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองว..

Image

บ้านท่าเรือ จังหวัดนครพนม (2554)

ท่าเรือหมู่บ้านแห่งเสียงดนตรีริมโขง นครพนม บ้านท่าเรือ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1, 2, 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม หมู่บ้านแห่งนี้ก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2445 โดยตำนานเล่าขานถึงที่มาของชื่อหมู่บ้าน สืบเนื่องจากวิถีชีวิตดั้งเดิ..

Image

บ้านเกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร (2554)

ไปทะเลบ้านเกาะพิทักษ์ ชุมพร ดำน้ำดูปะการังและหอยมือเสือ ความสุขที่อยู่แค่เอื้อม บ้านเกาะพิทักษ์ หมู่ที่ 14 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดชุมพร ทั้งนี้ เดมิ เกาะพิทักษ์ เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กตั้งอยู่ห่างจากผืนดิน ประมาณ 1,200 เมตร มีพื้นที่ 712..

Image

บ้านคลองแห จังหวัดสงขลา (2554)

กรงนกแสนสวย เอกลักษณ์แห่งภูมิปัญญา บ้านคลองแห-หนองทราย สงขลา หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านคลองแห-หนองทราย หมู่ที่ 4,10 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการทำกรงนก กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งให้เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา เมื่อปี 2554..