หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

Image

บ้านต้นลำแพน จังหวัดสมุทรสงคราม (2555)

บ้านต้นลำแพน สมุทรสงคราม ดินแดนเงียบ สงบ และเป็นธรรมชาติ บ้านต้นลำแพน หมู่ที่ 3 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามที่สามารถสร้างความสุขความประทับใจให้กับผู้มาเยี่ยมเยือนได้เป็นอย่างมาก เมื่อได้สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่..

Image

บ้านนอแล จังหวัดเชียงใหม่ (2555)

บ้านนอแล เชียงใหม่ จุดกำเนิดของโครงการหลวงแห่งแรก บ้านนอแล หมู่ที่ 14 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ บ้านนอแล เป็นชุมชนเล็กๆ แห่งขุนเขาดอยอ่างขางกลางทัศนียภาพอันสวยงามติดชายแดนไทย-พม่า วิถีชีวิตชนเผ่าดาราอาง หรือ ปะหล่อง จำนวน 1..

Image

บ้านหนองบัว จังหวัดน่าน (2555)

ความงามของวิถีชาวไทลื้อ แห่งบ้านหนองบัว เมืองน่าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นหมู่บ้านที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2365 หรือประมาณ 180 ปี โดยสืบเชื้อสายมาจากชาวไทลื้อแคว้น สิบสองปันนา ในปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีของ ตนเองไว้อย่างมั่นคง ปัจจ..

Image

บ้านบางโรง จังหวัดภูเก็ต (2555)

กินน้ำพริกกุ้งเสียบ ชมธรรมชาติป่าโกงกางที่บ้านบางโรง ภูเก็ต บ้านบางโรง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ชุมชนบางโรง เป็นชุมชนมุสลิมชุมชนหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ในอดีตชุมชนแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางการปกครอง ที่มีชื่อว่าเ..

Image

บ้านถ้ำเสือ จังหวัดกระบี่ (2555)

นุ่งผ้าปาเต๊ะ ชมหมู่บ้านสวยสุด น้ำผุดเริงร่าที่บ้านถ้ำเสือ กระบี่ บ้านถ้ำเสือ หมู่ที่ 5 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ พื้นที่ตั้งหมู่บ้านถ้ำเสือในอดีตนั้น ถือว่าสถานที่แห่งนี้ยากแก่การเข้าถึง เนื่องจากเป็นป่าดิบเขตร้อนซึ่งมีส..

Image

บ้านนาหมอม้า จังหวัดอำนาจเจริญ (2555)

ตรึงใจกับเสื่อกก ลายมัดหมี่ ที่บ้านนาหมอม้า อำนาจเจริญ บ้านนาหมอม้า หมู่ที่ 7 ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดอำนาจเจริญเป็นหมู่บ้านที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะวิถีการดำเนินชีวิต และหมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นบ้านเกิดของ ครูสลา คุณวุฒ..

Image

บ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด (2555)

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่บ้านท้ายเขา ชุมชนชายฝั่งทะเลเมืองตราด บ้านท้ายเขา (น้ำเชี่ยว) หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด โดยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดตราด และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการผ..

Image

บ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี (2555)

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ช้อปปิ้งสุดยอด OTOP ที่ บ้านหนองขาว กาญจนบุรี บ้านหนองขาว หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี หนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี ชุมชนหนองขาวเป็นชุมชนเก่าแก่ เล่าขานมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยกาญจนบุรีเป็นเมืองหน้าด่านชุมชนหน..

Image

บ้านดอน จังหวัดเชียงใหม่ (2556)

เที่ยวสนุกที่บ้านดอน เชียงใหม่ มีได้ทั้ง 365 วัน บ้านดอน หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดอยผ้าห่มปกดอยสูงอันดับสองของประเทศไทย หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวแห่งนี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา นอกจากนี้ บ้านดอน ยังเป็นห..

Image

บ้านหลุกใต้ จังหวัดลำปาง (2556)

บ้านหลุกใต้ สุดยอดหมู่บ้านหัตถกรรมแกะสลักไม้ ลำปาง บ้านหลุกใต้ หมู่ที่ 12 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง สำหรับคำว่า “หลุก” ที่เป็นชื่อหมู่บ้านในปัจจุบัน มีคำเรียกที่เพี้ยนมาจาก คำว่า “หลุบ” ซึ่งมีลักษณะคล้ายกังหันน้ำในปัจจุบัน เนื่องจา..

Image

บ้านบากชุม จังหวัดอุบลราชธานี (2556)

ตามคนบากชุม เมืองอุบลฯ ดำน้ำเก็บไม้ ทำเป็นฟอร์นิเจอร์ ขึ้นชื่อ บ้านบากชุม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี เหตุที่ได้ชื่อว่า บ้านบากชุมก็เพราะว่าสมัยนั้นมีต้นแคนทรายหรือต้นบากจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของชื่อ “บ้านบากชุม..

Image

บ้านหม้อ จังหวัดหนองคาย (2556)

ชิมปลาส้ม ชมความงามของริมโขง ที่บ้านหม้อ หนองคาย บ้านหม้อ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคาย เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่มีประวัติการก่อตั้งมายาวนานกว่า 200 ปี ชาวบ้านมีเชื้อสายมาจากชาวไทพวนจากเมืองเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐป..