กลุ่มหัตถกรรมตุ๊กตาราชบุรี (อุษาตุ๊กตา) (Photharamtoys)

กลุ่มหัตถกรรมตุ๊กตาราชบุรี (อุษาตุ๊กตา)   (Photharamtoys)

กลุ่มหัตถกรรมตุ๊กตาราชบุรี (อุษาตุ๊กตา) (Photharamtoys)

ติดต่อ : นางอุระษา เหลาโชติ

โทร : 0-3223-3024, 08-9925-5962

โทรสาร : 0-3234-7200

อีเมล : u-satoys@hotmail.com

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/photharamtoys

Line ID : 0899255962

ข้อมูลทั่วไป

ตุ๊กตาผ้าขนสัตว์, ตุ๊กตาผ้าร่ม พิกัด GPS : 13.706869, 99.872669
U-Sa Toys/ Photharam Toys : 44/1 Moo 4, Baan Lueak Sub-District, Photharam District,
Ratchaburi 70120. Contact : Urasa Lhaochoti Tel : +66 9 925-5962, +66 32 233024, +66 32 347884
Fax : 66 32 347200

วัตถุดิบ

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

ผลิตภัณฑ์ อุษาตุ๊กตา

แผนที่

สินค้าโอทอป