ประเทืองเครื่องเขิน (Pratuang Lacquerware)

ประเทืองเครื่องเขิน (Pratuang Lacquerware)

ประเทืองเครื่องเขิน (Pratuang Lacquerware)

ติดต่อ : ผู้ผลิตรายนี้ได้ยกเลิกการเป็นสมาชิกส่งเสริมการตลาดไปแล้ว

โทร :

ข้อมูลทั่วไป

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

ประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 23 หรือรัชสมัยพระยากาวิละแห่งราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน ผู้ครองนครเชียงใหม่ ได้ทำการฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ขึ้นจากการปกครองของประเทศพม่า ในยุคต้นรัตนโกสินทร์ได้นำไพร่พลไปเชื้อเชิญกลุ่มคนที่พูดภาษาไทยด้วยกันจากรัฐฉาน และสิบสองปันนามาชดเชยพลเมืองที่ล้มหายตายจากไป เนื่องจากการทำสงครามกับพม่าซึ่งทางภาคเหนือเรียกว่า "เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง" ชาวไทเขินที่มีฝีมือในการผลิตเครื่องเขินเจ้าพระยากาวิละ จึงเชื้อเชิญให้มาอยู่ด้วยกัน ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่หมู่บ้านนันทาราม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
การผลิตเครื่องเขินหมู่บ้านนันทาราม ได้เริ่มผลิตตั้งแต่สมัยเจ้าพระยากาวิละ เป็นเครื่องใช้ไม้สอยของเจ้านายฝ่ายเหนือ และขุนนางชั้นผู้ใหญ่ เช่น พานใส่ดอกไม้เพื่อบูชาพระ ตะลุ่มลายทอง หีบใส่ผ้า เชี่ยนหมาก ขัน ขันโตก จากความสวยงาม และความคงทนของผลิตภัณฑ์ ผู้ที่พบเห็นได้ขอซื้อ หรือแลกเปลี่ยนของใช้กัน จนกลายมาผลิตเพื่อเป็นสินค้า
ส่งขายในชุมชนและต่างถิ่น เช่น กรุงเทพมหานคร การผลิตเครื่องเขินได้สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบัน
เครื่องเขิน คือการนำเครื่องจักสานโดยไม้ไผ่ และการกลึงไม้เป็นรูปต่างๆ จากไม้มะม่วงหรือไม้เนื้อแข็ง มาเคลือบด้วยยางไม้ชนิดหนึ่งที่มีสีดำ เรียกว่ายางลัก ได้จากการกรีดต้นลัก (The Black-Varnish Tree) ทำให้มีความเงางาม คงทน กันน้ำ กันความชื้น และพื้นเรียบสำหรับลวดลายนั้น มีรูปแบบ เช่น ลายทอง ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะมีความ
งดงามสวยงาม โดยนิยมผลิตเป็นภาชนะเพื่อสักการะบูชา อาทิ บาตร พระพุทธรูป พานดอกไม้ลวดลายที่นิยมผลิตได้แก่ ลายทอง ลายรดน้ำปิดทอง ลายเปลือกไข่ ลายขูด ลายขูดเพ้นท์ ลายเพ้นท์ดอก ลายเพ้นท์กรวย ลายพูกัน (วาดภาพธรรมชาติ)
ร้านประเทืองเครื่องเขิน นับเป็นร้านที่สืบทอดการผลิตเครื่องเขินจากรุ่นสู่รุ่นมาตั้งแต่สมัยเจ้าพระยากาวิละ และผลิตโดยช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญ วัสดุที่ได้มาจากธรรมชาติ 100% ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีความคงทน สวยงาม ด้วยคุณภาพที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันบริหารงานโดยคุณประเทือง สมศักดิ์ เจ้าของกิจการร้านประเทืองเครื่องเขิน และประธานกลุ่มคัวฮักคัวหาง บ้านเขินนันทาราม
ประเภทผลิตที่จำหน่ายและรับจัดทำ
1.เครื่องเขินที่ผลิตจากไม้ไผ่สานหรือขด เช่น บาตร ตะลุ่ม ถาดผลไม้ จานโชว์
2.เครื่องเขินที่ผลิตด้วยไม้มะม่วงและไม้อื่นๆ เช่น กล่องจานรอง ถาดจานรอง ตลับทรงกลม ตลับทรงเหลี่ยมทุกขนาด และผลิตภัณฑ์ทุกแบบทุกขนาด
3.รับจัดทำของชำร่วย ของขวัญที่ระลึก ของสักการะบูชา จานโชว์พร้อมตราสัญญลักษณ์ของสถาบัน และบริษัทต่างๆ
4.ยางลัก และสีชาด
วิธีการเก็บรักษา ทำความสะอาดเมื่อใช้เสร็จเรียบร้อยด้วยน้ำ และเช็ดด้วยผ้าสะอาดเนื้่อนุ่มด้วยคุณภาพและความน่าเชื่อถือ
ได้รับการรับรองคุณภาพและความสวยงามของผลิตภัณฑ์จาก มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ (Chiang Mai Brad) ได้รับการจัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่น ระดับ 4 ดาวภาคเหนือ ประจำปี 2546 (OTOPProduct Champion) รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทของใช้ตกแต่งบ้านจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

การจัดการ

ตามที่รัฐ มีนโยบายสนับสนุนให้แต่ละตำบลที่มีความรู้ ความสามารถในเรื่องหัตถกรรมแต่ละแขนง จัดตั้งเป็นกลุ่มหนึ่งผลิตภัณฑ์ขึ้น นางประเทือง สมศักดิ์ เล็งเห็นความสำคัญของเครื่องเขินและกลัวสูญหาย จึงรวบรวมสมาชิกในชุมชนที่รักการทำเครื่องเขิน และมีแนวคิดทางเดียวกัน จัดตั้งกลุ่มคัวฮักคิวหาง บ้านเขินนันตา เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล

สินค้าโอทอป