รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไก่พื้นเมือง

ไก่พื้นเมือง
ไก่พื้นเมือง

มีตั้งแต่ลูกไก่พันธุ์พื้นเมือง และพันธุ์ผสม จนถึงไก่รุ่น และไก่พ่อพันธุ์-ไก่แม่พันธุ์

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุดรธานี
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ชมรมอนุรักษ์ และพัฒนาไก่พื้นเมือง

133 หมู่ที่ 12 บ้านหนองลาด ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

ติดต่อ : นายสุรัตน์ สมบัติ

โทร : (042) 239-061, (01) 6019120

วันที่แก้ไข : 1 ส.ค. 2544