รายละเอียดสินค้าโอทอป

ก้อนเห็ด

ก้อนเห็ด
  • รหัสสินค้า : 450103-B02
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ผลิตภัณฑ์ก้อนเห็ดต่าง ๆ เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดขอน ใช้สำหรับเพาะเห็ด มีคุณภาพดี ดอกใหญ่ ได้มาตรฐาน

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :1.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
5.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองนาสร้าง

71 หมู่ 10 บ้านหนองนาสร้าง ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ติดต่อ : นายสมัย พลแดง

โทร : 043-522831

วันที่แก้ไข : 1 ส.ค. 2544

วัตถุดิบ

ก้อนเห็ด

สินค้าโอทอป กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองนาสร้าง