รายละเอียดสินค้าโอทอป

ตะเกียงคมเพชร

ตะเกียงคมเพชร

ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว เป็นการนำเอากะลามะพร้าวมาดัดแปลงเป็นตะเกียงคมเพชร ซึ่งมีความคงทนสวยงาม

  • ขนาด : 13.00 X 0.00 X 20.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
130.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน หมู่ 13 บ้านโคกสูง ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ติดต่อ : นายคมเพชร โสชัยยั

โทร : (01) 799-4072

วันที่แก้ไข : 1 ส.ค. 2544

วัตถุดิบ

ตะเกียงคมเพชร

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว