รายละเอียดสินค้าโอทอป

มังกรพ่นไฟจากใบมะพร้าว

มังกรพ่นไฟจากใบมะพร้าว

ผลิตภัณฑ์มังกรพ่นไฟ เป็นการนำเอาใบมะพร้าวมาดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ใช้ตั้งโชว์ ซึ่งมีความคงทนสวยงาม

  • ขนาด : 15.00 X 25.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
120.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน หมู่ 13 บ้านโคกสูง ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ติดต่อ : นายคมเพชร โสชัยยั

โทร : (01) 799-4072

วันที่แก้ไข : 1 ส.ค. 2544

วัตถุดิบ

มังกรพ่นไฟจากใบมะพร้าว

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว