รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผลิตภัณฑ์จักสาน

ผลิตภัณฑ์จักสาน
  • รหัสสินค้า : 630115-B01
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ที่มีคุณภาพ คงทน มีหลายรูปแบบให้เลือกตามความต้องการ ได้แก่ กระด้ง ตะกร้า กระจาด ฯลฯ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตาก
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มจักสานไม้ไผ่

เลขที่47 หมู่3 บ้านเนินมะลื่น ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมือง จ.ตาก

ติดต่อ : นายชะเลาะ สอนบุญเ

โทร : 08-2393-1179

วันที่แก้ไข : 1 ส.ค. 2544

วัตถุดิบ

ผลิตภัณฑ์จักสาน

สินค้าโอทอป กลุ่มจักสานไม้ไผ่