รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวซ้อมมือหอมมะลิ

ข้าวซ้อมมือหอมมะลิ
  • รหัสสินค้า : 840605-A02
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ผลิตภัณฑ์ข้าวซ้อมมือทำมาจากข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นข้าวในพื้นที่ เมล็ดสวย หุงขึ้นหม้อ อร่อย สะอาด

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :3.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุราษฎร์ธานี
75.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มข้าวกล้องข้าวซ้อมมือ

61/1 หมู่ 1 ต.ทุ่ง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

ติดต่อ : นางสาวมนิตา อยู่อ

โทร : 077-431715

วันที่แก้ไข : 1 ส.ค. 2544

วัตถุดิบ

ข้าวซ้อมมือหอมมะลิ

สินค้าโอทอป กลุ่มข้าวกล้องข้าวซ้อมมือ