รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวกล้องหอมมะลิสุพรรณ

ข้าวกล้องหอมมะลิสุพรรณ
  • รหัสสินค้า : 770302-A01
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เป็นการนำข้าวเปลือกหอมมะลิสุพรรณมาทำการสี ไม่ขัดขาว มีประโยชน์ต่อร่างกาย

  • ขนาด : 28.00 X 0.00 X 40.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :5.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
80.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเกษตรอ่างทอง

64/2 หมู่ 11 บ้านอ่างทอง ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130

ติดต่อ : นายสมชาติ โพธิ์ศร

โทร : 032-556187

วันที่แก้ไข : 20 พ.ย 2545

วัตถุดิบ

ข้าวกล้องหอมมะลิสุพรรณ

สินค้าโอทอป กลุ่มเกษตรอ่างทอง