รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวหอมมะลิคลองหลวง

ข้าวหอมมะลิคลองหลวง
  • รหัสสินค้า : 770302-A03
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เป็นการนำข้าวเปลือกหอมมะลิคลองหลวงมาทำการสี ที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ ไม่มีสารอื่นเจือปน และราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป

  • ขนาด : 28.00 X 0.00 X 40.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :5.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
60.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเกษตรอ่างทอง

64/2 หมู่ 11 บ้านอ่างทอง ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130

ติดต่อ : นายสมชาติ โพธิ์ศร

โทร : 032-556187

วันที่แก้ไข : 1 ส.ค. 2544

วัตถุดิบ

ข้าวหอมมะลิคลองหลวง

สินค้าโอทอป กลุ่มเกษตรอ่างทอง