รายละเอียดสินค้าโอทอป

ส้มแขกกวน, ส้มแขกแก้ว

ส้มแขกกวน, ส้มแขกแก้ว
  • รหัสสินค้า : 960501-A102
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ส้มแขกกวน, ส้มแขกแก้ว อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย(OTOP)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :200.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนราธิวาส
25.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่อนพัฒนา

125 หมู่ 2 บ้านร่อน ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130

ติดต่อ : นางประทุมทิพย์ ขว

โทร : 08-9486-7682, 0-7367-1428

วันที่แก้ไข : 16 ธ.ค. 2546

วัตถุดิบ

ส้มแขกกวน, ส้มแขกแก้ว

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่อนพัฒนา