รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวซ้อมมือ

ข้าวซ้อมมือ
  • รหัสสินค้า : 450701-A01
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ผลิตภัณฑ์ข้าวซ้อมมือ ทำมาจากข้าวหอมมะลิ 105 หุงขึ้นหม้อ สะอาด อร่อย เม็ดข้าวสวย ให้คุณค่าทางอาหารสูง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มข้าวซ้อมมือ

หมู่ 8 และ หมู่ 12 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ติดต่อ : นางสุพิศ หงษ์วิเศ

โทร : (043) 534-376, 571-462

วันที่แก้ไข : 1 ส.ค. 2544

วัตถุดิบ

ข้าวซ้อมมือ