รายละเอียดสินค้าโอทอป

ดอกบัวขาว 5 ดอก (ในกระถางเขียวอ่อนมีขาตั้ง)

ดอกบัวขาว 5 ดอก (ในกระถางเขียวอ่อนมีขาตั้ง)

1 ชุดจะประกอบด้วย ดอกบาน 5 ดอก, ดอกตูม 5 ดอก, และฝัก 2 ฝัก พร้อมใบ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
930.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้

ศูนย์พัฒนาสตรี และส่งเสริมอาชีพอำเภอคลองหลวง 7/6 หมู่ 8 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ติดต่อ : นางวิไลลักษณ์ เลข

โทร : (01) 332-6240

วันที่แก้ไข : 1 ส.ค. 2544

วัตถุดิบ

ดอกบัวขาว 5 ดอก (ในกระถางเขียวอ่อนมีขาตั้ง)

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้