รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าทอ

ผ้าทอ

เป็นผ้าทอลวดลายพื้นเมือง ยกดอกสอดสี เป็นชุดตัดได้ทั้งเสื้อและกระโปรง(OTOP)

  • ขนาด : 84.00 X 102.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :300.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงราย
650.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าบ้านสันหลวงใต้ (วิสาหกิจชุมชนผ้าทอพื้นเมืองสันหลวงใต้)

103 ม.3 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

ติดต่อ : นางสุนา ตาฟู

โทร : 053 653490

วันที่แก้ไข : 4 ธ.ค. 2546

วัตถุดิบ

ผ้าทอ

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าบ้านสันหลวงใต้ (วิสาหกิจชุมชนผ้าทอพื้นเมืองสันหลวงใต้)