รายละเอียดสินค้าโอทอป

ตะกร้าใส่ของเอนกประสงค์

ตะกร้าใส่ของเอนกประสงค์

เป็นตะกร้าใส่ของเอนกประสงค์ ใส่ผลไม้ ผัก หรือสิ่งของเครื่องใช้

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพจักสาน

4.6 เลขที่ 4 ม.5 ต. บ้านพร้าว อ. บ้านนา จ.นครนายก

ติดต่อ : นาย บุญสม พิมพ์จุ

โทร :

วันที่แก้ไข : 1 ส.ค. 2544

วัตถุดิบ

ตะกร้าใส่ของเอนกประสงค์