รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไม้ดอกไม้ประดับ

ไม้ดอกไม้ประดับ

ไม้ดอกไม้ประดับ เมีหลายประเภทใช้เลือก เช่น ต้นดอกแก้ว, ต้นเทียนหยด, ต้นเข็ม, ต้นฤษีผสม เป็นต้น

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพไม้ดอกไม้ประดับ

หมู่ 1-7 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

ติดต่อ :

โทร :

วันที่แก้ไข : 1 ส.ค. 2544

วัตถุดิบ

ไม้ดอกไม้ประดับ

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพไม้ดอกไม้ประดับ