รายละเอียดสินค้าโอทอป

เชื้อเห็ดฟาง

เชื้อเห็ดฟาง
  • รหัสสินค้า : 260304A01
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

นำไปเป็นเชื้อสำหรับเพาะเห็ดอีกที ทำให้ผลผลิตดี ดอกใหญ่ ราคาดี (OTOP)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพทำเชื้อเห็ดฟาง

ที่ทำการ อบต.อาษา หมู่ 1 ตำบลอาษา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110

ติดต่อ : นายเสงี่ยม ประเส

โทร : 037 381257

วันที่แก้ไข : 4 ธ.ค. 2545

วัตถุดิบ

เชื้อเห็ดฟาง

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพทำเชื้อเห็ดฟาง