รายละเอียดสินค้าโอทอป

ทอพรหมเช็ดเท้า

ทอพรหมเช็ดเท้า
ทอพรหมเช็ดเท้า
ทอพรหมเช็ดเท้า
  • รหัสสินค้า : 260308-A02
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

นำเศษผ้า มาทอเป็นผืนสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีสองขนาดคือ ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ มีหลวดลายหลายสี

  • ขนาด : 35.00 X 60.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.50 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
20.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเพาะเห็ดฟาง

บ้านเลขที่ 131/1 หมู่ที่ 6 ต.ป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ติดต่อ : นางสำเภา ทัศนา

โทร :

วันที่แก้ไข : 1 ส.ค. 2544

วัตถุดิบ

ทอพรหมเช็ดเท้า

สินค้าโอทอป กลุ่มเพาะเห็ดฟาง