รายละเอียดสินค้าโอทอป

ถักพรหมเช็ดเท้า (ด้วยมือ)

ถักพรหมเช็ดเท้า (ด้วยมือ)
ถักพรหมเช็ดเท้า (ด้วยมือ)
  • รหัสสินค้า : 260308-A01
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เป็นพรหมเช็ดเท้ารูป วงรี สี่เหลี่ยมจตุรัส สี่เหลี้ยมผืนผ้า มีหลายขนาด หลายๆ รูปแบบ

  • ขนาด : 120.00 X 180.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.50 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
20.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเพาะเห็ดฟาง

บ้านเลขที่ 131/1 หมู่ที่ 6 ต.ป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ติดต่อ : นางสำเภา ทัศนา

โทร :

วันที่แก้ไข : 1 ส.ค. 2544

วัตถุดิบ

ถักพรหมเช็ดเท้า (ด้วยมือ)

สินค้าโอทอป กลุ่มเพาะเห็ดฟาง