รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวกล้องหอมมะลิซ้อมมือ

ข้าวกล้องหอมมะลิซ้อมมือ
  • รหัสสินค้า : 770601-B002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวกล้องหอมมะลิซ้อมมือ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งวัตถุดิบหาได้ในพื้นที่ กรรมวิธีแบบพื้นบ้าน ปลอดสารพิษ ให้สารอาหารต่างๆ ที่จำเป็นต่อร่างกาย(OTOP)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :1.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
20.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านเกาะคู่

161/1 หมู่ 1 บ้านเกาะคู่ ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120

ติดต่อ : นางอุไร พุ่มซ้อน

โทร : 09 8361370 , 032 622994

วันที่แก้ไข : 12 ก.ย. 2548

วัตถุดิบ

ข้าวกล้องหอมมะลิซ้อมมือ

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านเกาะคู่