รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวกล้องขาวมะลิ

ข้าวกล้องขาวมะลิ
  • รหัสสินค้า : 260201-A02
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ผลิตภัณฑ์ข้าวซ้อมมือ เช่น ข้าวขาวมะลิซ้อมมือ ข้าวกล้องขาวมะลิ ข้าวสารข้าวมะลิ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :2.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
40.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มข้าวซ้อมมือบ้านดงแขวนพัฒนา

โรงสีชุมชนข้าวซ้อมมือ หมู่ 5 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก

ติดต่อ : นายฉันท์ ขยันงาน

โทร : (037) 398-741

อีเมล: cdd.pakplee@chaiyo.com

วันที่แก้ไข : 1 ส.ค. 2544

วัตถุดิบ

ข้าวกล้องขาวมะลิ

สินค้าโอทอป กลุ่มข้าวซ้อมมือบ้านดงแขวนพัฒนา