รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผลไม้ดองสามรส-ผลไม้หยี

ผลไม้ดองสามรส-ผลไม้หยี
  • รหัสสินค้า : 260108-A201
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

บรรจุใส่หีบห่อพลาสติกขนาดครื่งกิโลกรัมและหนื่งกิโลกรัมและแบ่งชั่งกิโลขาย

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :500.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
30.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านสตรีศรีดงละคร

104 หมู่ 6 บ้านดงละคร ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

ติดต่อ : คุณถวิล พวงประเสร

โทร : 037 330049, 08 9834 5572

วันที่แก้ไข : 31 ม.ค. 2546

วัตถุดิบ

ผลไม้ดองสามรส-ผลไม้หยี

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านสตรีศรีดงละคร