รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวโพดแปดแถว

ข้าวโพดแปดแถว
  • รหัสสินค้า : 250106-A01
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปราจีนบุรี
300.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพปลูกข้าวโพดแปดแถว

หมู่ที่ 6 บ้านปากคลองประจันตคาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

ติดต่อ : นางสมจิตร วงษ์เล็

โทร :

วันที่แก้ไข : 1 ส.ค. 2544

วัตถุดิบ

ข้าวโพดแปดแถว