รายละเอียดสินค้าโอทอป

สับปะรดกวน

สับปะรดกวน
  • รหัสสินค้า : 610604-A01
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

สับปะรดกวนใช้สับปะรดและน้ำตาล

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุทัยธานี
40.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

หมู่ 2 ต. คอกควาย อ. บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

ติดต่อ :

โทร : (056) 519696

วันที่แก้ไข : 1 ส.ค. 2544

วัตถุดิบ

สับปะรดกวน

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร