รายละเอียดสินค้าโอทอป

เห็ดฟาง

เห็ดฟาง
  • รหัสสินค้า : 260308-A05
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเพาะเห็ดฟาง

บ้านเลขที่ 131/1 หมู่ที่ 6 ต.ป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ติดต่อ : นางสำเภา ทัศนา

โทร :

วันที่แก้ไข : 1 ส.ค. 2544

วัตถุดิบ

เห็ดฟาง

สินค้าโอทอป กลุ่มเพาะเห็ดฟาง