รายละเอียดสินค้าโอทอป

ชาใบหม่อน

ชาใบหม่อน
  • รหัสสินค้า : 580101-A05
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :50.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
60.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ศูนย์ศิลปาชีพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ถ.ขุมลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

ติดต่อ :

โทร : โทร. (053) 611-244

วันที่แก้ไข : 1 ส.ค. 2544

สินค้าโอทอป ศูนย์ศิลปาชีพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน