รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวหอมมะลิ

ข้าวหอมมะลิ
  • รหัสสินค้า : 450101-A101
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เป็นข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ หอม อร่อย หุงขึ้นหม้อ ไม่มีสารเจือปนและสารพิษต่างๆ(Coop)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :5.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
110.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด

82 หมู่ 7 ถนนรณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

ติดต่อ : นายบุดดี สารครศรี

โทร : 0-43527641

วันที่แก้ไข : 16 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด