รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าถุง

ผ้าถุง

เป็นผ้าถุงที่ใช้ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
120.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าบ้านนาจลอง

164 หมู่ 6 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130

ติดต่อ : นางบัวคำ ศรีบุญท

โทร : 08-1950-2711, 0-5306-5219

วันที่แก้ไข : 4 ก.พ. 2547

วัตถุดิบ

ผ้าถุง

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าบ้านนาจลอง