รายละเอียดสินค้าโอทอป

โค กระบือ

โค กระบือที่มีชีวิต

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเกษตรกรประจำตำบลแม่ฮี้

7 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ติดต่อ : นายปั๋น แสนผั้น

โทร :

อีเมล: cddmaehongson@thaimail.com

วันที่แก้ไข : 21 พ.ย 2545

วัตถุดิบ

โค กระบือ