รายละเอียดสินค้าโอทอป

ทุเรียนคลองลอย

ทุเรียนคลองลอย
  • รหัสสินค้า : 770403-B01
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

เน้นคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ เช่น รสชาด สีสัน ปลอดสารพิษ และได้ขนาดตามที่ตลาดต้องการ (OTOP)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองลอย

48/4 หมู่ที่ 8 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

ติดต่อ : นายวินัย มากเจริญ

โทร : 01 3009885

วันที่แก้ไข : 28 พ.ย 2545

วัตถุดิบ

ทุเรียนคลองลอย