รายละเอียดสินค้าโอทอป

ปลาส้ม

ปลาส้ม
  • รหัสสินค้า : 570104-B01
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

นำปลาชนิดต่าง ๆ เช่น ปลาตะเพียน ปลาสวาย ปลาจีน มาแปรรูปเป็นปลาส้ม เพื่อจำหน่าย

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงราย
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

หมู่ที่ 13 บ้านแม่ปูคา ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ติดต่อ :

โทร :

วันที่แก้ไข : 1 ส.ค. 2544

วัตถุดิบ

ปลาส้ม

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร